31 maja 2010
Konkurs na esej o sytuacji Polski w świecie do 2020 roku

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych organizuje ósmą już edycję konkursu dla studentów szkół wyższych na esej w zakresie spraw międzynarodowych.
Celem konkursu jest popularyzacja problematyki spraw międzynarodowych wśród studentów szkół wyższych. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci kształcący się zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. W konkursie nie mogą brać udziału studenci studiów doktoranckich i podyplomowych. W tegorocznej edycji konkursu proponujemy następujący temat na esej:
Polska w świecie do roku 2020 – szanse i wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej
Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z tekstem eseju w postaci załącznika należy przesłać do 20 maja 2010 r. na adres poczty elektronicznej: konkurs@pism.pl. Akceptowane będą wszystkie prace przesłane w formacie Word oraz w formatach .rtf i .txt, z kodowaniem polskich znaków diakrytycznych zgodnie z normą ISO 8859-2.
Do konkursu mogą być zgłaszane eseje w języku polskim, nie przekraczające 15 tys. znaków i spacji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 czerwca 2010 r.
Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko autora eseju,
  • adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, pod którym można kontaktować się z autorem eseju,
  • kierunek i rok studiów, nazwę i adres uczelni autora eseju,
  • dwie klauzule – szczegóły na www.pism.pl .
Autorom esejów, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów, zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody pieniężne w następującej wysokości:
  • 3 000 zł - nagroda pierwsza
  • 2 000 zł - nagroda druga
  • 1 000 zł - nagroda trzecia
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu www.pism.pl.

Wiadomość utworzona: 31 maja 2010 13:38, autor: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania