18 grudnia 2014
Zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie Etyka w Finansach

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich organizuje III edycję Konkursu Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove.

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych, do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl

W odpowiedzi zainteresowani otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 28 lutego 2015 r.

Prace należy przesłać do 31 marca 2015 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas oficjalnej uroczystości.

Więcej informacji można znaleźć na załączonej broszurze oraz na stronie Związku Banków Polskich w zakładce poświęconej Komisji Etyki Bankowej (www.zbp.pl).

Komunikat zawiera załącznikiEtyka w finansach - ulotka 141216 EO.pdf

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2014 09:17, autor: Beata Kossakowska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania