15 czerwca 2015
Zwiększenie dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne
Po przeanalizowaniu budżetu funduszu pomocy materialnej - JM Rektor wraz z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia podjęli decyzję o zwiększeniu miesięcznego dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego w roku akad. 2014/2015. Zgodnie z art. 179 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późn. zm.) oraz pismem wg rozdzielnika RD/9/2014/2015:
 
Stypendium socjalne może otrzymać student, będący w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 880 zł
 
Uprawnieni studenci, którym stypendium socjalne nie zostało przyznane mogą złożyć wnioski do 22 czerwca 2015r.
 
 
Wysokość świadczeń -  ZAŁĄCZNIK.
 

Wiadomość utworzona: 12 czerwca 2015 13:28, autor: Anna Jenda
Ostatnia modyfikacja: 15 czerwca 2015 10:07, wykonana przez: Anna Jenda

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania