2 lipca 2015
Zmiany w opłatach za studia niestacjonarne

OG Ł O S Z E N I E

Studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania proszeni są o pilne zgłoszenie się w Dziekanacie celem podpisania Aneksu do Umowy o warunkach odpłatności za studia.

W myśl przepisów obowiązującej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym  oraz Regulaminu Studiów Politechniki Śląskiej, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku niepodpisania przez studenta aneksu do umowy o warunkach odpłatności za studia.

Równocześnie informuję, że opłata na studiach niestacjonarnych w roku akad. 2015/2016 na Wydziale Organizacji i Zarządzania wynosi odpowiednio:

·         studia niestacjonarne I stopnia:   1575 zł/semestr

·         studia niestacjonarne II stopnia:  1725 zł/semestr

Wiadomość utworzona: 2 lipca 2015 12:04, autor: Beata Kossakowska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania