28 września 2015
Kandydaci przyjęci na I rok studiów

 stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydział Organizacji i Zarządzania do Katowic:

W dniu 29 września 2015. tj. wtorek odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP :

Dla studiów stacjonarnych od 1500 do 1600

Dla studiów niestacjonarnych od 1615 do 1715

Miejsce szkolenia: Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śl.(Katowice)

ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice

II piętro, sala 220

W tym dniu od godz. 1400 do 1715 prosi się o podejście do Dziekanatu celem podpisania umowy o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych I stopnia: I piętro pokój 105 – dotyczy kandydatów przyjętych w I naborze ! (będzie również wpisywanie do grup).

Wiadomość utworzona: 28 września 2015 15:35, autor: Anna Jenda

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania