7 grudnia 2015
Wielokulturowość – próba spojrzenia antropologicznego
Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zaprasza na panel dyskusyjny pt. „Wielokulturowość – próba spojrzenia antropologicznego” organizowany w ramach globalnego projektu „7 Miliardów Innych”.

Problematyka wielokulturowości jest jednym z najistotniejszych wyzwań, w obliczu których stają współczesne społeczeństwa. Zagadnienia różnorodności etnicznej, językowej, religijnej czy kulturowej, zjawisko koegzystencji odrębnych grup w granicach określonego terytorium oraz rozwiązania instytucjonalne regulujące ich status i wzajemne relacje są przedmiotem refleksji socjologicznej, politologicznej, filozoficznej i prawnej. Idea wielokulturowości jako ważna i nośna interdyscyplinarna kategoria, opisująca dylematy współczesnego świata, jest bardzo pojemna – stąd też wielość funkcjonujących w literaturze interpretacji i definicji tego pojęcia. W panelu dyskusyjnym chcemy odnieść się do zdobyczy XX wieku - pluralizmu, rozwoju koncepcji praw człowieka, demokratyzacji życia społecznego, filozofii dialogu międzykulturowego – i w tych kontekstach spojrzeć na inność i na zjawisko wielokulturowości z perspektywy antropologicznej. 
 
Dyskusja odbędzie się 8 grudnia 2015 roku o godz. 11.00. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W gronie panelistów znajdą się młodzi ludzie, pracownicy i doktoranci Katedry Stosowanych Nauk Społecznych WOiZ Politechniki Śląskiej.
 

wielokulturowość - plakat

Wiadomość utworzona: 7 grudnia 2015 11:36, autor: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania