13 lipca 2010
Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu

 

   na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet VII Infrastruktura Edukacyjna
Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

 


Całkowita wartość projektu:

 

16 698 141,72 zł

 

 

Wysokość dofinansowania:

 

13 581 093,42 zł

 

 

Opis projektu:

 

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku umiejscowionego w kompleksie
budynków użytkowanych przez Politechnikę Śląska w Zabrzu. Celem projektu                   jest rozwój dydaktyki oraz poprawa dostępności Edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego w Gminie Zabrze.

Realizacja przedsięwzięcia zakłada:

 • adaptację „starego skrzydła budynku „B” na pomieszczenia katedr,
 • dobudowę klatki schodowej ewakuacyjnej do „starego skrzydła”,
 • adaptację „nowego skrzydła budynku „B” na pomieszczenia sal                                        seminaryjnych, laboratoriów komputerowych oraz zaplecza sanitarnego,
 • dobudowę galerii komunikacyjnej i klatki schodowej ewakuacyjnej do „nowego skrzydła”,
 • adaptacja piwnicy budynku „B”,
 • połączenie budynków „A” i „B” holem wejściowym z klatką schodową                                 i dźwigiem osobowym,
 • połączenie budynków „B” i „C” łącznikiem przeszklonym,
 • wyposażenie obiektów oraz
 • zagospodarowanie otoczenia budynków (budowa parkingów, dróg wewnętrznych, chodników itd.).

 

Wyremontowane zostaną m.in. następujące pomieszczenia:

 • Sale seminaryjne oraz sale dydaktyczne – około 30 szt.
 • Laboratoria komputerowe oraz sale ogólne informatyczne – 3 szt.

 

Ponadto wykonany zostanie parking z 31 miejscami parkingowymi oraz 3 stanowiskami dla osób niepełnosprawnych.

 

Do chwili obecnej, Beneficjent wykonał szereg prac rozbiórkowych oraz robót ziemnych, związanych z „nowym skrzydłem budynku „B”.  Ogłoszono również dnia 10.06.2010 roku główny przetarg na roboty budowlane, które zgodnie z zapisami umowy, zostaną wykonane w okresie dziesięciu miesięcy od czasu jej podpisania.

 

 

Wiadomość utworzona: 13 lipca 2010 08:25, autor: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania