20 lipca 2010
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

Instytut Ekonomii i Informatyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zaprasza na cykl
1 – dniowych szkoleń z zakresu:

·         Zasady prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów   

·         Ordynacja podatkowa  

·         Podatek dochodowy  w świetle wymagań organów podatkowych     

·         Zasady naliczania i rozliczania podatku VAT i podatku akcyzowego       

·         Ubezpieczenia społeczne  - obowiązki pracodawców, rozliczenia    

·         Zasady naliczania i rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych     

·         Organizacja gospodarki kasowej -obowiązki kasjera i pracodawcy, dokumentacja, inwentaryzacja                                                                                                                                      

·         Inwentaryzacja, metody, terminy, zasady, organizacja  

·         Rozliczenie podróży służbowych                                            

        ·         Rozliczanie projektów unijnych – rachunkowość       

·         Przygotowanie przedsiębiorstwa do badania biegłego rewidenta         

·         Sprawozdawczość finansowa - zamknięcie roku

Odpłatność za szkolenie: 300 PLN.

A także

·         Ubezpieczenie społeczne- obowiązki pracodawców, rozliczenia.

Odpłatność za szkolenie: 350 PLN.

Informacje pod numerem telefonu (32) 277 74 17, 277 73 17

 

Instytut Ekonomii i Informatyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zaprasza również na cykliczny 16 godzinny kurs dokształcający pod nazwą  Rachunkowość małego przedsiębiorstwa”.

Odpłatność za kurs: 450 PLN

Informacje pod numerem telefonu (32) 277 74 17, 277 73 17

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

 

Wiadomość utworzona: 19 lipca 2010 10:42, autor: Beata Kossakowska
Ostatnia modyfikacja: 20 lipca 2010 08:42, wykonana przez: Beata Kossakowska

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania