29 kwietnia 2016
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu nr 1/POWER
Politechnika Śląska ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji.
 
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w załączniku.

Komunikat zawiera załączniki29042016_nabor_power.pdf

Wiadomość utworzona: 29 kwietnia 2016 12:09, autor: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania