30 czerwca 2016
II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: "Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka – technika – społeczeństwo"
Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zaprasza na II Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. "Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo", która odbędzie się w Wiśle w Hotelu Gołębiewski w dniach 22-24.09.2016r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Komunikat zawiera załącznikiII MIĘDZYNARODWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA-informacje.doc

Wiadomość utworzona: 30 czerwca 2016 11:11, autor: Tomasz Owczarek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania