6 lipca 2016
Konkurs FIAT-a 2016

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie wykonane przez studentów i pracowników Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę koncernu FIAT (grupy FCA) promującego prace dyplomowe i doktorskie wykonane w Politechnice Śląskiej, związane tematycznie z działalnością produkcyjną i rozwojową prowadzoną przez firmy grupy FCA działające w Polsce. Konkurs jest realizowany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIAT, grupą FCA oraz trzema uczelniami polskimi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną Bielsko- Biała.

Celem konkursu jest promowanie prac dyplomowych i doktorskich związanych tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe i doktorskie z obszarów tematycznych powiązanych jak najściślej z tematami podanymi przez firmy grupy FCA działające w Polsce, dostępnymi na tej stronie. Ocena prac złożonych na konkurs będzie uwzględniała zarówno poziom pracy jak i zgodność z tematami dostępnymi na wymienionej stronie.

Dla autorów wyróżniających się prac Koncern FIAT ufundował 6 stypendiów. Wnioskodawcą może być autor pracy, jego promotor lub opiekun naukowy. Zgłaszany wniosek wymaga popierającej go uchwały Rady Wydziału.

Termin składania kompletnych wniosków: 30.09.2016 r. (piątek) 

Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe i doktorskie obronione w okresie 26.04.2014 - 30.06.2016 r.

Tematy prac na rok 2016

Wzór wniosku o stypendium promocyjne FIAT-a na rok 2016

Szczegółowych informacji udziela Dział Współpracy Naukowej z Zagranicą (RW1), Tel/fax: (32) 237 1944.

Wiadomość utworzona: 6 lipca 2016 14:55, autor: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania