20 lipca 2016
Komunikat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej z dnia 20 lipca 2016 roku
Kandydaci naboru I, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany przez siebie kierunek studiów, mogą ponownie dokonać wyboru kierunku studiów spośród tych, które dysponują wolnymi miejscami.

Lista kierunków zostanie ogłoszona w odrębnym komunikacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 22.07.2016 r. w godzinach porannych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
22.07.2016 r. – 29.07.2016 r.

22.07.2016 r. (godz. 15:00)  – Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów w ramach naboru I uzupełniającego na kierunkach z listy ogłoszonej przez UKR.
25.07.2016 r. (godz. 23:59)  –  Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów na kierunkach z listy ogłoszonej przez UKR.
26.07.2016 r. (godz. 12:00)  –  Ogłoszenie listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów). Ogłoszenie listy rezerwowej.
27.07.2016 r. (godz. 14:00)  –  Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia.
27.07.2016 r. (godz. 15:00)  –  Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy IIIa przyjętych na studia, listy nieprzyjętych oraz listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów).
28.07.2016 r. (godz. 15:00)  –  Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia.
29.07.2016 r. (godz. 15:00)  –  Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy IIIb przyjętych na studia i listy nieprzyjętych na studia.

  • kandydat nie wnosi opłaty rekrutacyjnej;
  • w naborze uzupełniającym na studia stacjonarne I stopnia mogą brać udział kandydaci, którzy mają liczbę punktów większą lub równą 18;
  • rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko kandydatów biorących udział w naborze podstawowym.

Wiadomość utworzona: 20 lipca 2016 17:28, autor: Tomasz Owczarek
Ostatnia modyfikacja: 20 lipca 2016 17:29, wykonana przez: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania