24 sierpnia 2016
Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Kurusa
Dziekan i Rada Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Kurusa, która odbędzie się dnia  13.09.2016 r.  o godz. 9:00 w Sali Rady Wydziału, budynek A (I piętro) Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu  przy ul. Roosevelta 26.
 
Temat pracy doktorskiej:
 
Model procesu produkcji węgla handlowego uwzględniający redukcję wybranych zanieczyszczeń
 

Promotor:

  • prof. dr hab. inż. Barbara Białecka, Politechnika Śląska

Promotor pomocniczy:

  • dr inż. Jarosław Grzesiek, Politechnika Śląska

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka, prof. zw. PCz., Politechnika Częstochowska,
  • prof. dr hab. inż. Barbara Tora, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej przy  ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach. Streszczenie pracy łącznie z recenzjami jest dostępne na stronie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej: www.woiz.polsl.pl

Wiadomość utworzona: 24 sierpnia 2016 08:55, autor: Tomasz Owczarek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania