16 września 2016
Terminy przyjmowania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne
Informujemy, iż kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej do Katowic oraz Zabrza proszeni są o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Wydziału (Zabrze) w terminie:
  • 20.09.2016 r. w godz. 9:00-15:00 (wtorek).
 
Adres:
Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
Budynek D, pokój 101, I piętro.
 

Ważne:

  • Dokumenty dostarczone w innych terminach i miejscach niż w/w nie będą przyjmowane.
  • Niedostarczenie dokumentów w terminie równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania na studia.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.
  • Nie istnieje możliwość dostarczania dokumentów za pośrednictwem poczty.
  • Dokumenty należy składać w białej, zawiązywanej teczce. Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się na stronie internetowej: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Dokumenty.aspx
  • Inne dodatkowe informacje dostępne są pod adresem http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx oraz pod numerami telefonów +48 32 277 74 14 oraz +48 32 277 74 15 w godz. 10.00-13:00 od poniedziałku do piątku.

Wiadomość utworzona: 16 września 2016 13:44, autor: Tomasz Owczarek
Ostatnia modyfikacja: 16 września 2016 13:45, wykonana przez: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania