22 września 2016
Porozumienie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Informujemy, że Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Komenda Miejska Policji w Zabrzu oraz Miasto Zabrze podpisały porozumienie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Zakres współpracy obejmować będzie m.in.:

  • szkolenia rożnych grup zawodowych, stykających się w swoim środowisku z problemami uzależnień,
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, skierowanej do młodzieży z zabrzańskich szkół średnich oraz studentów w szczególności Politechniki Śląskiej,
  • przeprowadzania sondaży, ekspertyz, badań pozwalających diagnozować używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną z terenu Zabrza, prowadzenie badań pozwalających ocenić realizację zabrzańskich programów profilaktycznych, w oparciu o wiedzę i doświadczenie naukowe Stron Porozumienia,
  • organizowania seminariów, kongresów, debat i pikników na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
  • udziału w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich akcjach i kampaniach trzeźwościowych,
  • organizacji i propagowania poradnictwa obywatelskiego, zawodowego i psychologicznego, zwłaszcza dla osób z grup zagrożonych marginalizacją
  • włączenia kół naukowych oraz grup wolontariuszy w działania profilaktyki uzależnień.

Wiadomość utworzona: 22 września 2016 10:57, autor: Tomasz Owczarek
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2016 10:59, wykonana przez: Tomasz Owczarek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania