24 października 2016
VI Międzynarodowa Konferencja "Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi" - Zabrze, 24-25.11.2016r.

Miasto Zabrze we współpracy z Politechniką Śląską podjęło działania w zakresie organizacji cyklicznej Międzynarodowej Konferencji pn. „Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, której celem jest:

 • zaprezentowanie dobrych praktyk,
 • wymiana poglądów i doświadczeń wśród grona przedstawicieli środowiska samorządowego, naukowego oraz sektora prywatnego, jak również miast partnerskich Miasta Zabrze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Hasłem przewodnim tegorocznej Konferencji, która odbędzie się w dniach 24-25.11.2016r., są HR Innowacje. W trakcie dwóch dni spotkań planuje się stworzenie przestrzeni do bezpośredniej wymiany doświadczeń w ramach sesji networkingowej, zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań HR przez praktyków, wskazanie zmian prawnych ukierunkowujących zmiany w zarządzaniu w administracji, warsztaty w mniejszych grupach w zakresie modelowania procesów HR.

Kartę zgłoszenia udziału w Konferencji można pobrać ze strony http://konferencjazzl.um.zabrze.pl.
 
Wypełnioną kartę należy odesłać na adres: konferencja-zzl@um.zabrze.pl
 
Termin nadsyłania zgłoszeń do 18.11.2016 r.
 
HR innowacje - banner
 
Organizatorzy Konferencji zapraszają do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym poziomu wdrożenia standardów/procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Badanie obejmuje następujące obszary zzl:
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Wdrożenie (adaptacja pracowników)
 • Nagradzanie
 • Motywowanie
 • Ocenianie efektów pracy
 • Szkolenia pracowników
 • Analizy kadrowe
 • Komunikowanie się z pracownikami
 • Organizacja pracy
Adresatami ankiety są głównie Sekretarze województw/gmin/powiatów oraz osoby realizujące zadania z obszaru zzl.
 
Ankietę można znaleźć tutaj.
 
Termin wypełnienia ankiety: 04.11.2016 r.
                                                    
Biuro Konferencji:
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Religi 1
41-800 Zabrze
tel.: 32/ 273 97 08, 32/ 373 34 32

Wiadomość utworzona: 24 października 2016 18:09, autor: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania