28 listopada 2016
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”
Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką praw człowieka na IX Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”.

Konferencja odbędzie się w 68. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, tj. 10 grudnia 2016 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu,
ul. Roosevelta 26-28. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00, zakończenie planowane jest na godzinę 15.00.

Celem konferencji jest szerzenie wiedzy na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz jej kluczowego znaczenia we współczesnym świecie. Ma za zadanie skupić różne podmioty życia społecznego – naukowców, nauczycieli, studentów, uczniów, polityków, przedstawicieli świata biznesu, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej – by w referatach i dyskusji podjąć ważne kwestie poszanowania praw i wolności człowieka.

Tematyka konferencji:
1. Uchodźcy i migranci – przyczyny i konsekwencje masowych przemieszczeń ludności.
2. Cele i zadania edukacji w świetle założeń zrównoważonego rozwoju.
3. Zmiany klimatyczne a nierówności społeczno-ekonomiczne – zależności, zagrożenia, wyzwania.
4. Prawo człowieka do godnej starości – problem kulturowych i demograficznych zmian  we współczesnej Europie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 02 grudnia 2016r. na adres e-mail: Paulina.Kuzior@polsl.pl 
(formularz zgłoszeniowy w załączniku niniejszej wiadomości)

Opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł należy przesłać
do 2 grudnia 2016r. na konto:
ING BANK ŚLĄSKI O/GLIWICE
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 (z dopiskiem: Globalne konteksty 2016)
Bierny udział w konferencji jest bezpłatny

Informujemy, że artykuły przygotowane na konferencję po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w monografii. Artykuły do druku należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2017 r. (tekst standaryzowany, Times New Roman 12, interlinia 1,5, objętość – pół arkusza wydawniczego).

Komitet Organizacyjny
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Pol. Śl. – przewodnicząca
Mgr inż. Agnieszka Dorożyńska
Mgr Remigiusz Kozubek
Mgr Paulina Kuzior
Mgr Patrycja Stylec

Komunikat zawiera załącznikiFormularz zgłoszeniowy.doc

Wiadomość utworzona: 28 listopada 2016 14:18, autor: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania