5 grudnia 2016
Relacja z konferencji „WOLNOŚĆ OD… WOLNOŚĆ DO… Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości”
24 listopada 2016 roku na naszym Wydziale odbyła się konferencja inaugurująca współpracę Miasta Zabrze, Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, dotyczącą profilaktyki uzależnień. Na konferencję przybyło wielu znamienitych gości: Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,  Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, z-ca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Katowicach podinspektor Jacek Babiuch, Komendant Miejski Policji w Zabrzu inspektor Dariusz Wesołowski, Urszula Koszutska- radna sejmiku woj. śląskiego i dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, Czesława Winecka - naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Zabrzu, Ewa Wolnica – naczelnik Wydziału Oświaty UM w Zabrzu,  Małgorzata Kowalcze - dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, kuratorzy sądowi, dyrektorzy i uczniowie zabrzańskich szkół oraz liczne grono nauczycieli akademickich i studentów. Łącznie na konferencję przybyło ponad 200 osób.
 
 
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania i jednocześnie przewodniczący komitetu programowego konferencji prof. Krzysztof Wodarski przedstawił ideę współpracy, zwracając uwagę na różnego typu uzależnienia, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji  zdrowotnych i społecznych. Wyraził przekonanie, że działania zespołu powstałego w ramach trójstronnego porozumienia przyczynią się do skutecznego zapobiegania różnego typu uzależnieniom. Program dalszych działań  przedstawiła prof. Aleksandra Kuzior – prodziekan ds. Studenckich. Komendant Miejski Policji w Zabrzu insp. Dariusz Wesołowski zaprezentował działania prewencyjne zabrzańskiej policji i przedstawił kilka tragicznych w skutkach przypadków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i narkotyków.  Koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu Jan Szulik, spirytus movens całego przedsięwzięcia, przedstawił dotychczasowe działania Urzędu Miejskiego w zakresie profilaktyki uzależnień.  Wykład plenarny wygłosił prof. Krzysztof Wojcieszek  z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, po którym interesujący wstęp do dyskusji przedstawiły przedstawicielki samorządu studenckiego WOiZ.
 
 
Rozmowy „na kanapie”  ze Zbigniewem Stryjem - aktorem filmowym i teatralnym oraz dyrektorem artystycznym Teatru Nowego w Zabrzu, Bartłomiejem Tomczakiem - piłkarzem ręcznym Górnika Zabrze, byłym reprezentant Polski oraz Andrzejem Iwanem - piłkarzem, byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej, aktualnie komentatorem sportowym poprowadził  redaktor TVP Przemysław Adamski. Goście podzielili się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, wzbudzając duże zainteresowanie.
 
 
Podczas konferencji uczestnicy mogli także odwiedzić  stoiska  i zorganizowane przy nich punkty konsultacyjne Wydziału Prewencji KM w Zabrzu, Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Swoje stoiska zorganizowali także  członkowie Koła Naukowego Studentów Socjologii „Socius”  i Samorządu Studenckiego WOiZ. Ponadto zaprezentowane zostały, inspirowane tematyką konferencji obrazy, tworzone na żywo podczas referatów i dyskusji przez uczniów Szkoły Plastycznej w Zabrzu. 
 
autor: Paulina Kuzior, Wydział Organizacji i Zarządzania

Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2016 14:00, autor: Tomasz Owczarek
Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2016 19:18, wykonana przez: Tomasz Owczarek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania