1 grudnia 2016
VI Międzynarodowa Konferencja pt. Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi Urzędu Miasta Zabrze współorganizowana przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
W dniach 24-25 listopada 2016 roku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja pt. Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi organizowana przez Urząd Miasta Zabrze przy współudziale Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konferencji były innowacje opracowywane i implementowane w ramach Human Resources Management. Konferencję otwarła Prezydent Miasta Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, a inauguracyjny referat wygłosiła Sekretarz Miasta Zabrze dr Ewa Weber.
 

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy debatowali na temat prawa pracy, zasad oceny i motywowania pracowników oraz roli współodpowiedzialności, zaangażowania i etyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i administracji samorządowej. Prezentowali także innowacyjne rozwiązania w zakresie doskonalenia kompetencji menadżerskich i pracowniczych w organizacjach gospodarczych. Wymiana poglądów i debata odbywała się przede wszystkim w oparciu o doświadczenia i dobre praktyki prezentowane między innymi przez przedstawicieli kadry zarządzającej takich organizacji jak: Tauron Polska Energia SA, Municipium SA, KPMG oraz Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wśród zaproszonych gości z kraju i zagranicy znaleźli się również reprezentanci samorządów terytorialnych z Sosnowca, Łodzi, Torunia oraz Włoch i Ukrainy. W toku obrad Wydział Organizacji i Zarządzania – kierowany przez Dziekana dr hab. inż. Krzysztofa Włodarskiego -  reprezentowała dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl. (Prodziekan ds. Studenckich) oraz dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. nzw. w Pol. Śl. (Prodziekan ds. Nauki).
 

W drugim dniu obrad odbyły się trzy tematyczne sesje konferencyjno-warsztatowe. W tym roku UM Zabrze zaprosił specjalistów z zakresu: wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi (sesja: IT w HR), współczesnych trendów w ZZL (sesja: Trendy HR) oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji (sesja: HR w administracji). Uczestnicy tych spotkań dowiadywali się między innymi: Jak zarządzać kapitałem ludzkim w wersji 3.0 oraz wykreować smart urzędnika? Jak zrozumieć kulturę organizacyjną oraz wykorzystać reakcje stresowe do budowania osobistej efektywności w pracy? i Jak wartościować stanowiska pracy oraz analizować zasoby kadrowe? Uczestnicy mieli także okazję wzięcia udziału w sesji networkingowej, której tematem było tworzenie kultury współodpowiedzialności i zaangażowania.

Przy okazji Konferencji przyznane zostały również przez ekspertów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ICF Polska Oddział Śląsk oraz Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o., wyróżnienia w związku ze wdrożonymi standardami, procesami zarządzania zasobami ludzkimi. Wyróżnienia przyznawane były na podstawie wypełnionych ankiet, badających stopień rozwoju HR w administracji samorządowej w obszarach: planowanie zasobów ludzkich, wdrożenie (adaptacja pracowników), nagradzanie, motywowanie, ocenianie efektów pracy, szkolenia pracowników, analizy kadrowe, komunikowanie się z pracownikami, organizacja pracy. Wyróżnienia zostały przyznane: Urzędowi Miejskiemu w Zabrzu, Urzędowi Miasta Poznania oraz Urzędowi Miasta Radzionków.
 

Warto podkreślić, że dotychczas w konferencji wzięło udział prawie pięciuset uczestników, a referaty wygłosiło 75 uczestników. Część z nich została opublikowana w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie. Mając na uwadze istotność i aktualność omawianych w trakcie konferencji zagadnień, już dziś w imieniu organizatora UM Zabrze zapraszamy wszystkich czytelników Biuletynu Politechniki Śląskiej do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konferencji, która odbędzie się w październiku.
 
Autor: Izabela Jonek-Kowalska, Wydział Organizacji i Zarządzania

Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2016 14:13, autor: Tomasz Owczarek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania