9 grudnia 2016
Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900 i 1250), powołał na okres od dnia 30 listopada 2016 r. do dnia 29 listopada 2020 r. nowych członków Rady Centrum. Nominację na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzyskał prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej w latach 2008 – 2016. Prof. Andrzej Karbownik od początku swojej kariery naukowej nieprzerwanie związany jest z Politechniką Śląską. Początkowo pracował na Wydziale Górniczym, a od 1997 r. związany jest z Wydziałem Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, którego był dziekanem w latach 2002–2008.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Warto podkreślić, że od 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości, przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce. W aktualnej unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Rada Centrum, w której zasiadać będzie prof. Andrzej Karbownik, ma zadania doradcze i opiniotwórcze. Wypowiada się np. w sprawach określania proponowanych zadań badawczych służących realizacji strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych, warunków konkursów na wykonanie prac badawczych oraz innych zadań wynikających z przepisów ustawy. W skład Rady wchodzi 30 osób, w tym: dziesięciu członków wskazanych przez środowiska naukowe, dziesięciu wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe oraz dziesięciu przedstawicieli administracji państwowej. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy jej składu.

Gratulujemy Panie Profesorze!

Wiadomość utworzona: 9 grudnia 2016 10:03, autor: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania