6 lutego 2017
Katedra Stosowanych Nauk Społecznych zaprasza na nowe dwusemestralne studia podyplomowe ZARZĄDZANIE W SPORCIE pod patronatem Przewodniczącej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzaty Mańki-Szulik
W związku z dynamiczną rozbudową obiektów sportowych w Polsce i na Śląsku rośnie zapotrzebowanie na specjalistów i ekspertów z dziedziny zarządzania w sporcie, a w szczególności infrastrukturą sportową.
 
Program dwusemestralnych studiów podyplomowych zakłada, że w wyniku ich ukończenia absolwent uzyskuje coś więcej niż tylko dyplom określający poziom i kierunek wykształcenia. Oznacza, że absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowania i administrowania obiektami sportowymi oraz organizowania imprez masowych, w tym imprez sportowych.
 
Program studiów oferuje słuchaczom szeroką i zróżnicowaną ofertę edukacyjną, która obejmuje takie zagadnienia jak zarządzanie infrastrukturą sportową, zarządzanie marketingowe, zarządzanie kryzysowe, komunikacja interpersonalna, psychologia społeczna, a także logistyka imprez masowych i zarządzanie ich bezpieczeństwem.
 
Zapewniamy:
 
- Zajęcia prowadzone w 60% metodą warsztatową a 40% wykładów.
 
- Wykłady i warsztaty na najwyższym poziomie oraz dostęp do najnowszej wiedzy i literatury przedmiotu.
 
- Zapoznanie słuchaczy z normami i aspektami prawa sportowego.
 
- Nabycie umiejętności pozyskiwania środków z funduszy UE oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE.
 
- Znakomitych wykładowców / praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania infrastrukturą sportową.
 
- Poznanie determinant zarządzania infrastrukturą sportową i know-how sukcesu komercyjnego obiektu sportowego.
 
- Przygotowanie słuchaczy  do pełnienia funkcji kierowania i administrowania obiektami sportowymi oraz organizowania imprez masowych, w tym imprez sportowych.
 
- Gwarantujemy zajęcia praktyczne i wizytacje obiektów sportowych w okolicy Śląska.

Komunikat zawiera załącznikiZwP.pdf

Wiadomość utworzona: 6 lutego 2017 07:17, autor: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania