28 lutego 2017
Rekrutacja do szkoleń w ramach projektu pt.: "Doskonalenie kluczowych kompetencji studentów Politechniki Śląskiej dla kadr biznesu".
Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Stosowanych Nauk Społecznych rozpoczyna proces rekrutacji do szkoleń w ramach  projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pt.: Doskonalenie kluczowych kompetencji studentów Politechniki Śląskiej dla kadr biznesu. Więcej informacji w załącznikach.

Komunikat zawiera załącznikiFormularz Kadry Biznesu.docx, Rekrutacja do szkoleń - Kadry Biznesu.pdf

Wiadomość utworzona: 28 lutego 2017 19:20, autor: Tomasz Owczarek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania