10 maja 2017
Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość. Międzynarodowy Kongres Naukowy Zabrze 19-20 maja 2017
Międzynarodowy Kongres Naukowy „Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość” odbędzie się w dniach 19 i 20 maja na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu.
 
Kongres organizowany jest pod honorowym patronatem posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka.
 
Kongres organizowany jest w celu oceny wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, nakreślenia perspektyw na przyszłość oraz wskazania roli ważnych wydarzeń, które przyczyniły się do ukonstytuowania i ewolucji idei zrównoważonego rozwoju:
- 30 rocznicy opublikowania Raportu Brundtland (1987),
- 25 rocznicy Szczytu Ziemi w Rio (1992),
- 15 rocznicy Szczytu Ziemi w Johannesburgu (2002),
- 5 rocznicy Szczytu Ziemi w Rio (2012).
Kongres będzie okazją do podzielenia się przemyśleniami, badaniami i pomysłami, w jaki sposób efektywnie realizować założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju dla dobra teraźniejszej i przyszłych generacji.
 
Bloki tematyczne Kongresu:
1. Geneza koncepcji zrównoważonego rozwoju.
2. Instytucjonalizacja idei zrównoważonego rozwoju.
3. Zmiany w postrzeganiu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju.
4. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju.
5. Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju.
6. Filozofia zrównoważonego rozwoju.
7. Etyka stosowana a zrównoważony rozwój.
8. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
9. CSR jako narzędzie zrównoważonego rozwoju biznesu.
10. Jakość życia jako centralna kategoria zrównoważonego rozwoju.
11. Między ekonomią, ekologią i zrównoważonym rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
12. Praktyczne wdrażanie założeń zrównoważonego rozwoju.
13. Rozwój zrównoważony w przestrzeni zurbanizowanej.
14.Kulturowe aspekty zrównoważonego rozwoju.
 
Organizatorem Kongresu jest Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej a współorganizatorami: miasto Zabrze, Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.
Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału na adres Paulina.Kuzior@polsl.pl
 

Komunikat zawiera załącznikiPlakat kongres.pdf

Wiadomość utworzona: 10 maja 2017 11:16, autor: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania