19 maja 2017
Międzynarodowy Kongres Naukowy "Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość"
MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Perspektywy na przyszłość” odbywa się 19 i 20 maja 2017 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu. Kongres organizowany jest pod honorowym patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik oraz Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka.
 
Kongres organizowany jest w celu oceny wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, nakreślenia perspektyw na przyszłość oraz wskazania roli ważnych wydarzeń, które przyczyniły się do ukonstytuowania i ewolucji idei zrównoważonego rozwoju:
- 30 rocznicy opublikowania Raportu Brundtland (1987),
- 25 rocznicy Szczytu Ziemi w Rio (1992),
- 15 rocznicy Szczytu Ziemi w Johannesburgu (2002),
- 5 rocznicy Szczytu Ziemi w Rio (2012).
 
Kongres jest okazją do podzielenia się przemyśleniami, badaniami i pomysłami, w jaki sposób efektywnie realizować założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju dla dobra teraźniejszej i przyszłych generacji.
 
Bloki tematyczne Kongresu:
1. Geneza koncepcji zrównoważonego rozwoju.
2. Instytucjonalizacja idei zrównoważonego rozwoju.
3. Zmiany w postrzeganiu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju.
4. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju.
5. Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju.
6. Filozofia zrównoważonego rozwoju.
7. Etyka stosowana a zrównoważony rozwój.
8. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
9. CSR jako narzędzie zrównoważonego rozwoju biznesu.
10.  Jakość życia jako centralna kategoria zrównoważonego rozwoju.
11.  Między ekonomią, ekologią i zrównoważonym rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
12.  Praktyczne wdrażanie założeń zrównoważonego rozwoju.
13.  Rozwój zrównoważony w przestrzeni zurbanizowanej.
14. Kulturowe aspekty zrównoważonego rozwoju.
 
Organizatorem Kongresu jest Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej a współorganizatorami Miasto Zabrze, Biura Posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.
 

Komunikat zawiera załącznikiKongres - program.pdf

Wiadomość utworzona: 19 maja 2017 11:50, autor: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania