27 maja 2017
Konferencja Naukowa WĘGIEL A NISKA EMISJA – czyli jak walczyć ze smogiem
24 maja br. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej – z inicjatywy Dziekana dra hab. inż. Krzysztofa Wodarskiego, prof. nzw. w Pol. Śl. - odbyła się konferencja naukowa pt. Węgiel a niska emisja poświęcona problematyce walki ze smogiem w Polsce. Współorganizatorami konferencji była Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Mariana Turka oraz Inicjatywa GÓRNICTWO OK koordynowana przez dra inż. Pawła Bogacza.
 
Obrady podzielono na trzy sekcje tematyczne, mając na uwadze interdyscyplinarność i złożoność zagadnień związanych z niską emisją. W pierwszej sekcji omawiano prawne i instytucjonalne uwarunkowania polityki antysmogowej określające główne kierunki i pożądane efekty ograniczania negatywnych skutków niskiej emisji. Druga część obrad poświęcona była roli nowoczesnych technologii w walce z niską emisją, a występujący w niej prelegenci prezentowali innowacyjne technologie wykorzystywane w praktyce, opracowane w ramach synergii nauki i biznesu. W trzeciej sekcji tematycznej poruszono kwestię ekonomiczno-społecznych aspektów ograniczania niskiej emisji odnosząc się do konieczności finansowego i edukacyjnego wsparcia społeczności lokalnych i regionalnych warunkującego skuteczność ograniczania niskiej emisji.
 
Wymiana wiedzy i doświadczeń odbyła się w obecności licznej reprezentacji środowiska biznesowego i władz samorządowych, w tym Marszałka województwa śląskiego dra Michała Gramatyki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, oraz dr inż. Zygmunt Łukaszczyk, były wojewoda śląski. Obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele:
  • Grupy Kapitałowej FULCO, komercjalizującej wyniki prac naukowo-badawczych pod polskimi markami: Andrzej Sapierzyński, (prezes zarządu), Łukasz Siódmok (wiceprezes zarządu),
  • Grupy CZH SA, dostarczającej materiały hutnicze i lokującej produkty hut u odbiorców krajowych i zagranicznych: Jarosław Latacz
  • Becker-Warkop sp. z o.o., producenta maszyn i urządzeń dla górnictwa: Janusz Marekwica (członek zarządu),
  • KONSUN sp. z o.o.,  Wojciech Tesarczyk (prezes zarządu),
  • Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Janusz Orzeł (dyrektor ekonomiczny KWK Knurów-Szczygłowice),
  • Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla: Łukasz Horbacz (Prezes Izby) i Zbigniew Krupski (Członek Zarządu),
  • Wydawnictwa Górniczego: Witold Pustułka (Prezes Zarządu) oraz Anna Zych (Wiceprezes Zarządu).
W konferencji wzięli udział także znamienici przedstawiciele akademickiego środowiska naukowego, w tym: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Politechniki Śląskiej. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH reprezentował  m.in. dr hab. inż. Arkadiusz Kustra – Prodziekan ds. Nauki i Finansów. Z IChPW mieliśmy zaszczyt gościć dra inż. Sławomira Stelmacha - Dyrektora Centrum Badań Technologicznych. Gośćmi konferencji z ramienia Politechnik Śląskiej byli m.in.: dr hab. inż. Tomasz Trawiński – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk – Dziekan Wydziału Inżynierii  Środowiska i Energetyki, prof. dr hab. inż. Marek Gzik – Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa – Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii oraz dr hab. inż. arch. Mariusz Fross – Dziekan Wydziału Architektury.
 
Autor: dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. nzw. w Pol. Śl.
Prodziekan ds. Nauki
 

Wiadomość utworzona: 27 maja 2017 21:31, autor: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania