8 czerwca 2017
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018

 

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 80/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne

na studiach I i II stopnia  w roku akademickim 2017/2018 ustalone zostały następujące opłaty

na Wydziale Organizacji i Zarządzania:

 

 

1. Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone
w semestrze wynosi 1650 zł.

2. Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone
w semestrze wynosi 1800 zł.

3. Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana
z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalajacych wyników w nauce wynosi 50 zł.

4. Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana
z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna) wynosi 50 zł.

5. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, wynosi 50 zł.

 

 

Opłaty powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i przed rozpoczęciem semestru letniego – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).

Wiadomość utworzona: 8 czerwca 2017 13:47, autor: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania