12 czerwca 2017
KONKURS O STAŻ

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego informują, że

2 czerwca 2017 roku rozpoczęła się II edycja KONKURSU O STAŻ –

Rozwój kadr sektora kosmicznego dla absolwentów i młodych naukowców.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów - pierwszy z nich kierowany jest do firm i rozpoczął się 19 maja.

 

Drugi etap adresowany jest do potencjalnych uczestników staży, w szczególności:

 

1. Absolwentów z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera w szczególności następujących kierunków studiów: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, astronomia, nauki społeczne, ekonomia, zarządzanie, którzy ukończyli studia maksymalnie 24 miesiące przed dniem ogłoszenia konkursu.

2. Osób z otwartym przewodem doktorskim oraz młodych naukowców z tytułem doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35 roku życia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Wszystkie dostępne dokumenty konkursowe znajdują się na stronie: www.space.biz.pl.

 

Organizatorzy zachęcają do przesyłania CV na adres biuro@space.biz.pl, zamieszczając również nazwę firmy, do której aplikuje osoba (w temacie wiadomości proszę wpisać KONKURS O STAŻ_nazwa firmy).

 

Termin przesyłania dokumentów upływa 16 czerwca 2017 roku o godz. 15.00. Kolejne etapy poświęcone będą spotkaniom rekrutacyjnym. Zwycięzcy odbędą 6 miesięczny staż w wybranej przez siebie firmie.

Wiadomość utworzona: 12 czerwca 2017 10:34, autor: Anna Jenda
Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca 2017 20:21, wykonana przez: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania