12 czerwca 2017
Kwartalnik „Organizacja i Zarządzanie” wiodącą publikacją w ramach konferencji organizowanej przez ONZ

Kwartalnik Naukowy „Organizacja i Zarządzanie” wydawany przez Wydział Organizacji i Zarzadzania Politechniki Śląskiej został wybrany wiodącą publikacją w ramach konferencji organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych (UN PRME Working Group on Anti-Corruption) wraz z Humanistic Management Network i HEC Paris pt. Behavior Risks and Anti-Corruption Mainstreaming for Respecified Executive and Management Education na Fordham University w Nowym Jorku. Gratulujemy Radzie Naukowej i Komitetowi Naukowemu Kwartalnika.
 

Wiadomość utworzona: 12 czerwca 2017 20:25, autor: Tomasz Owczarek
Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca 2017 20:25, wykonana przez: Tomasz Owczarek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania