12 lipca 2017
Konkurs na stanowisko specjalista ds. transferu technologii

Kierownik Projektu: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-003

(Obserwatorium Produkcja i Przetwarzanie Materiałów)

nr projektu Politechniki Śląskiej: 13/040/FSD17/0051

Ogłasza konkurs na stanowisko: specjalista ds. transferu technologii 

Miejsce zatrudnienia: Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Zabrze

Szczegółowe zadania na stanowisku specjalista ds. transferu technologii, kryteria kwalifikacyjne podano w załączonym ogłoszeniu o konkursie.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki (p.324), Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze,  z adnotacją: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko specjalista ds. transferu technologii  w projekcie „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” w terminie do 14.07.2017 roku, do godziny 15:00.

Komunikat zawiera załącznikiOgłoszenie_specjalista_ds_transferu_technologii.pdf

Wiadomość utworzona: 7 lipca 2017 12:57, autor: Dariusz Zdonek
Ostatnia modyfikacja: 12 lipca 2017 09:03, wykonana przez: Sławomir Olko
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania