20 lipca 2017
Szkolenie IPMA-D

Zapraszamy na Akredytowane szkolenie IPMA-D - zapisy do 21.08.2017

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyką zarządzania projektami oraz przygotować osoby zainteresowane do egzaminu IPMA na poziomie D. Kurs jest oparty o wytyczne IPMA i zgodny z wytycznymi kompetencji IPMA (NCB 3.0) na poziomie D. Zajęcia umożliwią Państwu zapoznanie się z cyklem życia projektu oraz narzędziami stosowanymi w pracy kierownika projektu na każdym etapie jego realizacji. 

 

Kurs jest podstawą do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA na poziomie D, a tym samym przygotowuje do pełnienia funkcji członka zespołu projektowego oraz kierownika projektu dla małych i średnich przedsięwzięć. 

 

Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na dokładne poznanie metodyki zarządzania projektami oraz stanowi podstawę dla rozpoznawalności Państwa na rynku pracy w project managemencie. Zajęcia obejmują wszystkie kluczowe kompetencje w zakresie project management wskazywane przez wiodące organizacje branżowe (IPMA, PMI).

 

Korzyści dla Państwa: 

- przygotowanie do natychmiastowego uczestnictwa w zespołach projektowych,

- zapoznanie się z kompletem narzędzi do zarządzania projektami,

- możliwość użycia przekazanej wiedzy w prowadzonych projektach,

- możliwość prowadzenia w trakcie zajęć swojego projektu z wykorzystaniem poznawanych narzędzi - case-study,

- możliwość zdobycia światowego certyfikatu zarządzania projektami IPMA lev. D. 

- MINIMALNA KWOTA UCZESTNICTWA

- możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przed przystąpieniem do certyfikacji IPMA-D na egzaminie IPMA-Student.

 

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w sposób wymagający ciągłego zaangażowania uczestników. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone są krótkimi wykładami obrazującymi kolejne elementy zarządzania projektami, zgodnie z cyklem życia projektu. Każde z prezentowanych narzędzi jest praktycznie ćwiczone przez uczestników w oparciu o studia przypadków w oparciu o pracę w małych grupach projektowych. Cały kurs kończy się próbnym egzaminem certyfikacyjnym przeprowadzonym zgodnie z wytycznymi IPMA.

 

Zakres prowadzonych tematów podczas szkolenia znajduje się w załączniku.

 

Terminy zjazdów:

25-27 sierpnia, 

1-3 września, 

8-10 września, 

15-17 września br.

Pt. 16.00-20.00, sb.-nd. 8.00-16.00

Termin zapisów do 21.08.2017

 

Koszt po zniżce dla Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Cena 750 zł brutto zgodnie z regulaminem Certyfikat dla studenta i dla Ciebie.

Cena 1500 zł brutto dla osób z studiów podyplomowych, pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Normalny koszt uczestnictwa w proponowanym kursie kształtuje się od 4000 do 5000zł.

 

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia: 

Adam Wyrwa, adamwyrwa@apauly.pl tel. 32/7261134.

Osoba odpowiedzialna z ramienia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej:

Mateusz Trzeciak, mateusz.trzeciak@polsl.pl tel. 665026251

Komunikat zawiera załącznikiKATALOG Zarządzanie projektami wg standardu IPMA.pdf, Szkoła PM formularz zgłoszeniowy.pdf

Wiadomość utworzona: 20 lipca 2017 11:02, autor: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania