23 lipca 2017
Obserwatorium Specjalistyczne - Produkcja i Przetwarzanie Materiałów

Na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej rozpoczynamy wraz z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach projekt Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze technologicznym Produkcja i przetwarzanie materiałów.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach konsorcjum Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych, które wspólnie realizuje projekt pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-003 (Obserwatorium Produkcja i Przetwarzanie Materiałów) nr projektu Politechniki Śląskiej: 13/040/FSD17/0051 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obserwatorium jest narzędziem do pozyskiwania aktualnych danych o potrzebach przedsiębiorstw, o poziomie ich innowacyjności w regionie oraz przewidywania trendów rynkowych w obszarach związanych z Programem Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 i inteligentnymi specjalizacjami przedstawionymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

Wiadomość utworzona: 23 lipca 2017 21:34, autor: Sławomir Olko
Ostatnia modyfikacja: 23 lipca 2017 21:45, wykonana przez: Sławomir Olko

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania