15 września 2017
Rekrutacja na Wydział Organizacji i Zarządzania (II nabór) - Przyjęcie Dokumentów

Złożenie dokumentów możliwe będzie w siedzibie Wydziału w następujących terminach:

  • 18.09.2017r. w godz. 09.00 - 15.00 (poniedziałek)
  • 19.09.2017r. w godz. 09.00 - 15.00 (wtorek)

Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
Budynek D pokój 101, I piętro.

 Ważne:

  • Dokumenty należy składać w białej, zawiązywanej teczce. Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się na stronie internetowej: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Dokumenty.aspx
  • Przyjmowane zostaną TYLKO teczki zawierające komplet wymaganych dokumentów.
  • Dokumenty dostarczone w innych terminach i miejscach niż w/w nie będą przyjmowane.
  • Niedostarczenie dokumentów w terminie równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania na studia.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.
  • Nie istnieje możliwość dostarczania dokumentów za pośrednictwem poczty.
  • Inne dodatkowe informacje dostępne są pod adresem http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx oraz pod numerem telefonu +48 32 277 74 14 oraz +48 32 277 74 15 w godz. 10.00-13:00 od poniedziałku do piątku

 

Wiadomość utworzona: 15 września 2017 13:46, autor: Dariusz Zdonek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania