27 września 2017
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa MEET 2017
22 września na Wydziale Organizacji i Zarządzania  odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa MEET 2017 (Management, Economics, Ethics and Technology 2017) współorganizowana z Sanktpetersburskim Uniwersytetem Górniczym z Federacji Rosyjskiej. Konferencja ta - prowadzona w formie obrad wirtualnych - od trzech lat jest okazją do wymiany interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń z zakresu funkcjonowania i rozwoju przemysłu wydobywczego. Stanowi ona także ważny element internacjonalizacji Wydziału. W bieżącej edycji w konferencji poza organizatorami wzięli udział także przedstawiciele Bałtyckiego Uniwersytetu im. E. Kanta z Kalinigradu, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa oraz Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

W tym roku prelegenci przedstawiali między innymi zagadnienia  dotyczące budowy przewagi konkurencyjnej i poprawy efektywności w przedsiębiorstwach górniczych, co w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych stanowi najważniejsze wyzwanie dla polskiego i rosyjskiego przemysłu wydobywczego. Nie zabrakło także tematyki społeczno-etycznej, odnoszącej się do zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności spółek wydobywczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W tym kontekście rozważano także środowiskowe zagrożenia związane z wydobywaniem kopalin.  Sporo miejsca poświęcono również zagadnieniom technicznym i inwestycyjnym, które stanowią warunek konieczny rozwoju branży. Dyskusja w tym temacie dotyczyła procesu zarządzania produkcją, technicznego przygotowania produkcji oraz sprawności maszyn i urządzeń górniczych.

Referaty uczestników zostaną opublikowane w dwóch pokonferencyjnych wydawnictwach: wydziałowym Zeszycie Naukowym, seria: Organizacja i Zarządzanie oraz monografii naukowej. W przyszłym roku w ramach kolejnej edycji planuje się zacieśnienie współpracy poprzez przeprowadzenie badań i opracowanie artykułów w międzynarodowych zespołach badawczych.
 
Autor: Izabela Jonek-Kowalska

Wiadomość utworzona: 27 września 2017 17:02, autor: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania