15 listopada 2017
Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej.

Dziekan i Rada Wydziału Organizacji i Zarządzania

Politechniki Śląskiej

zapraszają na

 

publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

 

mgr inż. Wojciecha Lutka

 

która odbędzie się dnia  28.11.2017 r.  o godz. 13.00

w Sali Rady Wydziału, budynek A (I piętro)
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu
przy ul. Roosevelta 26

 

Temat pracy doktorskiej:

„Modyfikacja metodyki „Net Readiness” w doskonaleniu procesów logistyki zwrotnej” 

 

 

Promotor:

 

·        dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nzdzw. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Promotor pomocniczy:

 

·        dr Jarosław Banaś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Recenzenci:

·        prof. dr hab. Irena Hejduk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

·        prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

 

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej przy
ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach. Streszczenie pracy łącznie z recenzjami jest dostępne na stronie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej: www.woiz.polsl.pl

Wiadomość utworzona: 15 listopada 2017 07:29, autor: Anna Jenda

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania