24 listopada 2017
Konferencja "Wolność od... Wolność do... Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości"
Konferencja "Wolność od ... Wolność do ... Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości" obyła się na naszym Wydziale w czwartek 23.11.2017 r. Problematyka związana z profilaktyką uzależnień zgromadziła prawie 300 osób: zaproszonych gości, uczniów szkół średnich i studentów. Na konferencję przybyli m.in.: Krzysztof Lewandowski - Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze; dr hab. Tomasz Trawiński - prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, Urszula Koszutska - Radna Sejmiku Śląskiego, Danuta Dymek - Dyrektor  MOPR w Zabrzu; Jacek Pankiewicz - Zastępca Dyrektora MOPR w Zabrzu;   Marian Czochara - Przewodniczący Rady Miasta Zabrze; Mł. Insp. Marek Nowakowski - Komendant Miejski Policji w Zabrzu; Grzegorz Skop - Ksiądz Proboszcz Parafii Św. Anny w Zabrzu; Jan Szulik - Koordynator ds. Uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu; Czesława Winecka -Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Gościem specjalnym była Pani Ilona Felicjańska - polska  modelka,  II  wicemiss  Polonia  1993,  pisarka, założycielka i prezes Fundacji „Niezapominajka” oraz dr hab. Agnieszka Wilczyńska, prof. nadzw. na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych  Akademii  Krakowskiej  im.  Andrzeja  Frycza Modrzewskiego, współzałożycielka Fundacji „Zimbardo Youth Center” i Kazimierz  Speczyk - zabrzański  propagator  trzeźwości,   prezes Stowarzyszenia „Żyj i Daj Żyć”, założyciel Klubu Abstynenta „Nowe Życie” i  spółdzielni   socjalnej  „Skuteczni”,  w  2017  r.  odznaczony  statuetką Św.  Kamila  za  25  lat  działalności  na  rzecz  ludzi  uzależnionych,  a  szczególnie alkoholików i ich rodzin. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚ dr hab., prof. PŚ inż. Krzysztof Wodarski, a prezentacji wyników badań naukowych realizowanych przez Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych  na na zlecenie Miasta Zabrze dokonała Prodziekan ds. Studenckich WOiZ dr hab. prof. PŚ Aleksandra Kuzior. Rozmowy na kanapie z zaproszonymi gośćmi przeprowadził redaktor Przemysław Adamski.
 
Autor: Paulina Kuzior
 

Wiadomość utworzona: 24 listopada 2017 18:46, autor: Tomasz Owczarek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania