1 grudnia 2017
Zaproszenie na wystawę prac studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Biblioteka Wydziału Organizacji i Zarządzania zaprasza w dniach od 4.12.2017 r. do 31.01.2018 r na wystawę prac studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Prace zostały przygotowane w ramach Podyplomowego Studium "Dyscypliny Plastyczne w Architekturze" w okresie ostatnich  20 lat. Studium to powstało z inicjatywy  prof. Konrada Jarodzkiego, jako jednostka integrująca poszczególne dyscypliny plastyczne a organizacyjnie zostało związane z Wydziałem Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP we Wrocławiu. Celem działalności Studium jest promocja sztuk plastycznych w kręgach absolwentów wyższych uczelni wszelkiego typu, rozumiana jako kształcenie interdyscyplinarne i integracyjne. W pracach słuchaczy znajduje swe odbicie wielowątkowy potencjał twórczy Uczelni a absolwenci Studium stają się ambasadorami wrocławskiej ASP w kraju i po za jego granicami.

Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2017 13:44, autor: Anna Jenda

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania