2 lutego 2018
Informacja dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Prosimy o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Wydziału w dniu 07.02.2018r. w godz. 9.00 - 14.00 (jeden dzień, środa)

 

Politechnika Śląska,

Wydział Organizacji i Zarządzania 

41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,

Budynek B pokój 103.

 

Ważne:

·         Dokumenty należy składać w białej, zawiązywanej teczce. Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się na stronie internetowej: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Dokumenty.aspx

·         Przyjmowane zostaną TYLKO teczki zawierające komplet wymaganych dokumentów.

·         Dokumenty dostarczone w innych terminach i miejscach niż w/w nie będą przyjmowane.

·         Niedostarczenie dokumentów w terminie równoznacznie jest z rezygnacją z kandydowania na studia.

·         Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.

·         Nie istnieje możliwość dostarczania dokumentów za pośrednictwem poczty.

·         Inne dodatkowe informacje dostępne są pod adresem http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx oraz pod numerami telefonów +48 32 27 77 339 + 48 32 27 77 407 w godz. 10.00-13:00 od poniedziałku do piątku.

Wiadomość utworzona: 2 lutego 2018 13:24, autor: Dariusz Zdonek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania