14 lutego 2018
Informacja dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
Prosimy o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Wydziału w dniu 15.02.2018r. w godz. 9.00 - 13.00 (jeden dzień, czwartek)

Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
Budynek B pokój 103.

Ważne:

  • Dokumenty należy składać w białej, zawiązywanej teczce. Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się na stronie internetowej: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Dokumenty.aspx
  • Przyjmowane zostaną TYLKO teczki zawierające komplet wymaganych dokumentów.
  • Dokumenty dostarczone w innych terminach i miejscach niż w/w nie będą przyjmowane.
  • Niedostarczenie dokumentów w terminie równoznacznie jest z rezygnacją z kandydowania na studia.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.
  • Nie istnieje możliwość dostarczania dokumentów za pośrednictwem poczty.
  • Inne dodatkowe informacje dostępne są pod adresem http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx oraz pod numerami telefonów +48 32 27 77 339 + 48 32 27 77 407 w godz. 10.00-13:00 od poniedziałku do piątku.

 

Wiadomość utworzona: 14 lutego 2018 12:01, autor: Dariusz Zdonek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania