16 lutego 2018
VI polska edycja konkursu Etyka w finansach
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VI polską edycję konkursu Etyka w finansach. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję Konkursu Etyka w finansach.
 
Konkurs jest organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym w Genewie – organizatorem międzynarodowej edycji Konkursu.
 
Ideą konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.
 
W VI polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł. Sponsorami nagród są:
  • BGŻ BNP Paribas S.A.
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • Bank Spółdzielczy w Płońsku
 
Jak wziąć udział w Konkursie?
 
Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie przekroczyły 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.
 
Zainteresowani udziałem w konkursie, powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl
W odpowiedzi otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy. Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 15 marca 2018 r. Prace należy przesłać do 20 kwietnia 2018 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2018 r.
 
Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail: sekretarzkeb@cpb.pl oraz:
Biuro:
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich
ul. Z. Herberta 8 (dawniej ul. Kruczkowskiego 8)

Komunikat zawiera załącznikiEtyka w finansach - ulotka.pdf

Wiadomość utworzona: 16 lutego 2018 16:00, autor: Tomasz Owczarek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania