6 marca 2018
Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej.

Dziekan i Rada Wydziału Organizacji i Zarządzania

Politechniki Śląskiej

zapraszają na

 

publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

 

mgr Ewy Krystyny Grzywa

 

która odbędzie się dnia  22.03.2018 r.  o godz. 10.00

w Sali Rady Wydziału, budynek A (I piętro)
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu
przy ul. Roosevelta 26-28

 

Temat pracy doktorskiej:

„Modele biznesu w przedsiębiorstwie” 

 

 

Promotor:

 

·        prof. dr hab. Mariusz Bratnicki, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Promotor pomocniczy:

 

·        dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. PŚ., Politechnika Śląska

 

Recenzenci:

·        prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański,

·        prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

 

 

 

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej przy
ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach. Streszczenie pracy łącznie z recenzjami jest dostępne na stronie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej: www.woiz.polsl.pl

Wiadomość utworzona: 6 marca 2018 07:18, autor: Anna Jenda

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania