Cel i zakres tematyczny seminarium 

 

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń naukowo-badawczych związanych z procesami globalizacji, a w szczególności problematyką bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego współczesnych społeczeństw, racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska przyrodniczego, oceny ryzyka ekonomicznego, społecznego i ekologicznego, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branży wydobywczej.

 

Zakres tematyczny seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

1.      Zrównoważony rozwój – aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

2.      Zarządzanie ryzykiem w branży wydobywczej.

3.      Ekonomiczne i społeczne aspekty globalizacji.

4.      Rekultywacja terenów górniczych.

5.      Odpowiedzialność społeczna w ochronie środowiska naturalnego.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Cel i zakres tematyczny seminarium