Warunki uczestnictwa w seminarium

 

Warunkiem  udziału w seminarium jest przygotowanie i wygłoszenie referatu w języku angielskim oraz przygotowanie artykułu do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” (wersje anglojęzyczna) oraz wniesienie opłaty seminaryjnej w wysokości 250 zł (60 euro).

 

 - - -

Przygotowane na seminarium artykuły zostały opublikowane Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie z. 81. Będą dostępne na stronie Zeszytów Naukowych serii "Organizacja i Zarządzanie" Politechniki Śląskiej (Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Warunki uczestnictwa w seminarium i publikacja