I International Scientific Seminar

MANAGEMENT, ECONOMICS, ETHICS, DEVELOPEMENT 

entitled  

Economic, social and civilization challenges in the age of globalizationorganized by:

Faculty of Management and Organization  - Silesian University of Technology

and

Национальный минерально – сырьевой университет «Горный», г. Санкт Петербург (Российская Федерация)

20th of June 2015

 

- - -

 

I  MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

ZARZĄDZANIE, EKONOMIA, ETYKA, ROZWÓJ

pt.  

Ekonomiczno-społeczne i cywilizacyjne wyzwania w dobie globalizacji

 

organizowane przez:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

i

Narodowy Uniwersytet Mineralno-Surowcowy „Gornyi” z Sankt Petersburga (Federacja Rosyjska)

20 czerwca 2015r

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
I International Scientific Seminar