Aktualności

Obecnie brak aktywnych anonsów.

Projekt "Ścieżka kariery zawodowej dla Młodego Odkrywcy" jest współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany jest na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w okresie od 15 października 2018 do 30 listopada 2019 r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Grażyna PŁAZA

Projekt skierowany jest do uczniów w wieku od 14 do 16 lat uczących się w szkołach zlokalizowanych na terenie miasta Gliwic, Zabrza i okolic oraz do ich rodziców/opiekunów prawnych. Wsparciem łącznie zostanie objętych 70 uczniów - 34 kobiety i 36 mężczyzn oraz 70 rodziców/opiekunów prawnych uczestników projektu.

W ramach projektu realizowane są kursy z pięciu modułów tematycznych:

  • kształtowanie relacji społecznych - warsztaty (8 h.),
  • zawody przyszłości - seminaria (32 h.),
  • technologie internetowe - laboratoria (16 h.),
  • grafika komputerowa - laboratoria (16 h.),
  • zarządzanie projektem informatycznym - warsztaty (8 h.).

Szczegółowy opis modułów przedstawiono w ulotce informacyjnej o projekcie znajdującej się poniżej.

Relacja z uroczystego zakończenia projektu

 Dokumenty

Zał nr 1a Obowiązek informacyjny na etapie rekrutacji_sprawdzony IOD.docZał nr 1a Obowiązek informacyjny na etapie rekrutacji_sprawdzony IOD2018-10-17 13:01
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_8.10.docRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_8.102018-10-17 13:01
Ulotka informacyjna o projekcie.pdfUlotka informacyjna o projekcie2018-10-15 20:57
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Projekt