Dorobek naukowy pracowników Politechniki Śląskiej

Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników Politechniki Śląskiej. Od 2005 r. baza rejestruje też dorobek naukowy doktorantów Politechniki Śląskiej. Bibliografia dokumentuje wydawnictwa samoistne: monografie, podręczniki, skrypty i opisy patentowe oraz niesamoistne: artykuły, recenzje, referaty (bądź ich streszczenia) ze zjazdów i konferencji naukowych, rozdziały w książkach. Opisy prac opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej podają wartość wskaźnika IF (od 1999 roku). Do czasu ukazania się bazy JCR za dany rok kalendarzowy, publikacjom z tego roku przypisywana jest punktacja według ostatniej dostępnej edycji JCR.

Aby przejść do bazy DOROBEK, kliknij poniższy link:

Baza DOROBEK

 

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2014
Dariusz Zdonek

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Baza Dorobek