Przedmiot Konferencji

Dzień Innowatora skierowany jest do studentów, naukowców oraz przedsiębiorców – to więcej niż ciekawe prelekcje i wykłady.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest okazją do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji o skutecznych sposobach i metodach tworzenia i wdrażania innowacji, możliwościach wsparcia innowatorów, dobrych praktykach ludzi sukcesu, start-upach. Zaprezentowane zostaną również narzędzia pozwalające na rozwiązanie własnego problemu technicznego, jak i na znalezienie nowego rynku dla rozwiązania innowacyjnego, technologii, którą firma już posiada.

Podczas Konferencji nastąpi przyjęcie studentów Politechniki Śląskiej do Klubu Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Program konferencji (.pdf)


Prelegenci:
Janusz Michałek – Prezes Zarządu KSSE S.A.
dr hab. prof. nzw. Barbara Piontek – Zastępca Prezesa Zarządu KSSE S.A.
dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
dr Sergey Yatsunenko, Novismo Sp. z o.o.


Paneliści:

dr Sergey Yatsunenko, Novismo Sp. z o.o.
Andrzej Zając – Prezes firmy Allcomp Polska Sp. z o.o.
Marek Śliboda- Prezes Marco Sp. z o.o.
Witold Witkowicz- Dyrektor zarządzający ICEYE Polska Sp. z o.o.
Dr Sabina Ratajczak – Prorektor ds. Rozwoju, dyrektor Centrum Jakości i Innowacji Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej


Członkowie komitetu honorowego:

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej
Janusz Michałek – Prezes Zarządu KSSE S.A.
dr hab. prof. nzw. Barbara Piontek – Zastępca Prezesa Zarządu KSSE S.A.
dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze


Członkowie komitetu organizacyjnego:

dr inż. Joanna Machnik-Słomka, Elżbieta Modrzewska, Witold Uhma, dr Dariusz Krawczyk, dr inż. Ewa Stawiarska, dr inż. Elżbieta Pawłowska, dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk


Członkowie studenckiego komitetu organizacyjnego:
Michał Dobrut, Maciej Polak, Waldemar Liberda, Michał Ciasnocha, Daniel Pawelec, Daniel Skrzypczyk, Jakub Jadanowski, Marek Legaszewski


Miejsce konferencji

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
ul. Roosevelta 26 -28, Zabrze


Rejestracja

ostatnia aktualizacja: 21.02.2018
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dzień Innowatora