Kwartalnik naukowy "Organizacja i Zarządzanie" nr 2

  
Do pobrania:
- Wersja elektroniczna kwartalnika naukowego
"Organizacja i Zarządzanie" nr 2 (pdf) (1,8 MB)


   SPIS TREŚCI:

1.Magdalena PICHLAK – Finansowe aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim


2.Bartłomiej TWAROWSKI – Specyfika planowania strategicznego w warunkach niepewności


3.Bogusław GULSKI – Struktury sieciowe we wdrażaniu strategii modularnych


4.Renata MARCINIAK – Analiza strategiczna w formułowaniu strategii szpitala – studium przypadku


5.Krzysztof PAŁUCHA – Współczesne metody wspomagające zarządzanie produkcją


6.Marzena KRAMARZ – Relacje sieciowe w dystrybucji wyrobów hutniczych


7.Izabela MENDEL – Organizacje pozarządowe w kształtowaniu kapitału społecznego w regionie. Zarys problematyki


8.Edyta PRZYBYLSKA – Czynniki wpływające na wybór form współdziałania przedsiębiorstw usług logistycznych z usługobiorcami
 

[Powrót do spisu kwartalników naukowych "Organizacja i Zarządzanie] 
  

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie Nr 2