Opłaty za studia


Od roku akademickiego 2020/2021

Nowe opłaty za usługi edukacyjne. Ważne dla studentów rozpoczynających kształcenie na I roku w roku akademickim 2020/2021. Opłata za uzupełniane punkty ECTS dotyczy studentów wszystkich lat.
Opłaty za studia od roku akademickiego 2020/2021
Studenci wyższych lat podlegają tabeli opłat za semestry, jak w roku poprzednim.Od roku akademickiego 2019/2020

  

Wyciąg z zarządzenia  NR 49/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i i ii stopnia od roku akademickiego 2019/2020

 

§ 1

Z dniem 1 października 2019 roku wprowadza się na Politechnice Śląskiej następujące opłaty za świadczone usługi edukacyjne:

1)    semestralną opłatę na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach, której wysokość określa załącznik nr 1,

2)    opłatę za jeden punkt ECTS na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia pobieraną
za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, której wysokość określa załącznik nr 2,

3)    opłatę za jeden punkt ECTS na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia pobieraną za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe, której wysokość określa załącznik nr 3,

4)    opłatę za jeden punkt ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia za uczestnictwo w zajęciach nieobjętych programem studiów, której wysokość określa załącznik nr 4,

5)    semestralną opłatę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia pobieraną od cudzoziemców, której wysokość określa załącznik nr 5.

§ 2

1.    Opłaty, o których mowa w § 1, dotyczą cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020 oraz cykli rozpoczętych w latach wcześniejszych do czasu ich zakończenia.

2.    Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na rok 2019/2020 wysokość ustalonych niniejszym zarządzeniem opłat nie może ulec zwiększeniu, z wyjątkiem opłaty, o której mowa w § 1 ust 4.

§ 3

1.    Opłaty, o których mowa w § 1-§ 3, powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października), i za semestr letni – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).

 

 

Załącznik nr 1

 

Wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach niestacjonarnych

Tabela 1. Studia I stopnia

semestr studiów (PLN)

Nazwa kierunku

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

administracja

-

-

-

-

1950

1950

-

-

analityka biznesowa

1950

1950

1950

1950

1950

1950

-

-

logistyka

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

-

socjologia

1950

1950

1950

1950

1950

1950

-

-

zarządzanie

1950

1950

1950

1950

1950

1950

-

-

zarządzanie i inżynieria produkcji (profil ogólnoakademicki)

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

zarządzanie projektami

1950

1950

1950

1950

1950

1950

-

-

 

 

Tabela 2. Studia II stopnia

semestr studiów (PLN)

Nazwa kierunku

I

II

III

IV

logistyka

2150

2150

2150

-

socjologia

2150

2150

2150

2150

zarządzanie

2150

2150

2150

2150

zarządzanie i inżynieria produkcji

2250

2250

2250

-

zarządzanie i inżynieria produkcji (dla cyklu od roku 2018/2019 na Wydziale Organizacji i Zarządzania)

-

-

2150

-

zarządzanie projektami

2150

2150

2150

2150

 

Załącznik nr 2

Wysokość opłat za 1 ECTS na studiach stacjonarnych

Nazwa kierunku

1 ECTS (PLN)

administracja

60

analityka biznesowa

60

logistyka

60

socjologia

60

zarządzanie

60

zarządzanie i inżynieria produkcji (profil ogólnoakademicki)

65 I st./75 II st.

zarządzanie i inżynieria produkcji (dla cykli od lat 2018/2019, 2017/2018 i 2016/2017 na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz Wydziale Organizacji i Zarządzania)

60

zarządzanie projektami

60

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Wysokość opłat za 1 ECTS na studiach niestacjonarnych

Nazwa kierunku

1 ECTS (PLN)

administracja

60

analityka biznesowa

60

logistyka

60

socjologia

60

zarządzanie

60

zarządzanie i inżynieria produkcji (profil ogólnoakademicki)

65 I st./75 II st.

zarządzanie i inżynieria produkcji (profil ogólnoakademicki od sem. III dla cykli od lat 2018/2019, 2017/2018 i 2016/2017)

60

zarządzanie projektami

60

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

Wysokość opłat za 1 ECTS za zajęcia nieobjęte programem studiów

Nazwa kierunku

1 ECTS (PLN)

administracja

60

analityka biznesowa

60

logistyka

60

socjologia

60

zarządzanie

60

zarządzanie i inżynieria produkcji (profil ogólnoakademicki)

65 I st./75 II st.

zarządzanie projektami

60

 

Załącznik nr 5

 

Wysokość opłat semestralnych za kształcenie cudzoziemców

semestr studiów (€)

nazwa kierunku

studia w j. polskim

studia w j. angielskim

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

pierwszego

stopnia

drugiego stopnia

pierwszy semestr

kolejny semestr

pierwszy semestr

kolejny semestr

pierwszy semestr

kolejny semestr

pierwszy semestr

kolejny semestr

administracja

-

750

-

-

-

-

-

-

analityka biznesowa

850

750

-

-

-

-

-

-

logistyka

850

750

850

750

-

-

450

350

socjologia

850

750

850

750

-

-

-

-

zarządzanie

850

750

850

750

-

-

-

-

zarządzanie i inżynieria produkcji (profil ogólnoakademicki)

1600

1500

1600

1500

1100

1000

1120

1020

zarządzanie projektami

850

750

850

750

-

-

-

-

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Opłaty