Zeszyty Naukowe
"Organizacja i Zarządzanie" Politechniki Śląskiej

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie są czasopismem znajdującym się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

ISSN 1641-3466

Obecnie za opublikowanie w nich artykułu uzyskuje się 11 punktów (poz. 2190 w części B wykazu czasopism punktowanych z 23 grudnia 2015r.)

 

Redaktor Wydziałowy Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej Seria Organizacja i Zarządzanie:
dr hab inż. Radosław Wolniak prof. nzw. w Pol. Śl.
rwolniak@polsl.pl tel: 534538177


Sekretarz redakcji:
dr inż. Bożena Skotnicka-Zasadzień
Bozena.Skotnicka-Zasadzien@polsl.pl

Link do strony własnej 
Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej Seria Organizacja i Zarządzanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: seria Organizacja i Zarządzanie wydawane przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej otrzymały na lata 2017-2018 dotację na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (działalność wydawcza) na sfinansowanie następujących zadań merytorycznych w ramach umowy Nr 579/P-DUN/2017:

  1. Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych (pozyskanie numerów DOI (Digital Object Identifier)).
  2. Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji.

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 13.07.2018
(to)

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zeszyty naukowe