Specjalność Audytor biznesowy

Od roku akademickiego 2018/19 na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie oferowana jest specjalność Audytor biznesowy. Na specjalności kształceni są specjaliści przygotowani do analizy danych biznesowych, a w szczególności do ich przetwarzania w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw. Praca w audycie wewnętrznym wymaga zrozumienia celów organizacji, specyfiki ryzyka biznesowego, operacyjnego oraz finansowego, w którym działa firma, zewnętrznych uregulowań oraz różnych potrzeb reprezentowanych przez akcjonariuszy, zarząd i pracowników.
Studia na tej specjalności umożliwiają nabycie unikatowego zestawu kompetencji, dających możliwość przygotowywania raportu, w którym określane są ewentualne nieprawidłowości oraz istniejące zagrożenia, mogące mieć negatywny wpływ na różne, newralgiczne obszary działalności przedsiębiorstwa. Audytor posiada umiejętność wskazywania i rekomendowania rozwiązania najlepiej dopasowanego do indywidualnych potrzeb korporacji, dopasowanego do branży i specyfiki otoczenia zewnętrznego, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych, w szczególności:
• działach analiz biznesowych,
• instytucjach finansowych
• komórkach świadczących usługi doradcze i konsultingowe
• administracji państwowej – wydziałach audytu i analiz,
Audytor wewnętrzny jest cenionym, samodzielnym specjalistą na rynku pracy, rozumiejącym procesy biznesowe, znającym metodologię przeprowadzania audytu oraz posiadającym wysokospecjalistyczne kwalifikacje zawodowe lub będącym w trakcie ich uzyskiwania (np. ACCA, CIMA, CIA).
 

Aktualizacja: 02.07.2018r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
audytor_biznesowy